Onderzoeker - Wings to Victory (2023)

Voor onderzoek

Stichting Wings to Victory helpt bij diverse onderzoeken naar vliegtuigcrashes en/of vermiste vliegeniers. Dit gebeurt op verzoek van nabestaanden of wanneer we vernemen van de gevonden vliegtuigonderdelen.

Heb je vliegtuigonderdelen gevonden? Laat het ons weten, hoe klein ook! Dan zoeken we uit welk vliegtuig het is en proberen we te achterhalen of er nog piloten van dit vliegtuig ontbreken. Lost cases kunnen zo worden opgelost.

Hoe wij werken?

Wings to Victory doet alleen vooronderzoeken. Op basis van de gevonden onderdelen worden het vliegtuigtype en het serienummer bepaald. Deze informatie wordt gedeeld met de Chef Ambulancedienst Koninklijke Luchtmacht. Deze service kan doorgaan met de berging. Berging vindt meestal plaats op verzoek van nabestaanden als het vermoeden bestaat dat de vermiste nog te redden is, of als het wrak gevaar of overlast oplevert voor de omgeving, gebouwen of bijvoorbeeld de scheepvaart.

Welke middelen worden gebruikt in een onderzoek?

Op het land worden metaaldetectoren en veeprikstokken gebruikt. Metaaldetectoren om verschillende metalen te detecteren en je aan te moedigen te voelen of er diepere plekken in de grond zijn. In ondiep water worden sterke magneten gebruikt om te zoeken naar magnetische onderdelen. In diepere wateren zijn we afhankelijk van organisaties die sonar gebruiken.

In het water maken we dankbaar gebruik van enthousiaste en ervaren duikers die er ook naar streven om zoveel mogelijk vliegtuigwrakken en dode en nog steeds vermiste vliegeniers te vinden. In de wateren rond Zeeland worden nog tientallen bemanningsleden vermist. Een dankbare taak. Er wordt gebruik gemaakt van side scan-sonar.

Onderzoeker - Wings to Victory (1)

Onderzoeker - Wings to Victory (2)

(Video) Battle of the Catalaunian Plains, 451 (ALL PARTS) ⚔️ The man who defeated Attila the Hun DOCUMENTARY

Op twee foto's genomen in de Zeeuwse wateren is een redelijk gaaf vliegtuig te zien. De sonar ziet alleen metalen die op de grond liggen. Grondomstandigheden veranderen regelmatig, dus een ander vliegtuig(onderdeel) wordt zo blootgesteld. Er wordt geprobeerd een aantal onderdelen te bergen om te onderzoeken wat voor type vliegtuig het is en mogelijk het serienummer. De Wings to Victory-database kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te zien hoe het de bemanning is vergaan.

Hoe herken je de locatie van een "ongeluk"?

Een vliegtuigcrash op de grond veroorzaakt verstoringen in de grondstructuur. Deze verstoringen zijn vaak nog terug te zien in de kleur of grootte van het gewas, dat dan afwijkt van de omgeving. Ook lokale verstoringen, zoals plekken die lager liggen dan de directe omgeving, kunnen duiden op een "crash". Dit kan zijn veroorzaakt door achtergebleven benzine en/of gemorste olie ten tijde van de "crash".

In en rond Zeeland worden nog tientallen vliegeniers vermist (Missing in Action, MIA).

De stichting ziet het als een dankbare taak om te kunnen helpen met de opheldering. In de online database is veel informatie te vinden over neergestorte vliegtuigen.

Na de Tweede Wereldoorlog voerde de Royal Air Force veel bergingsoperaties uit. Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartarcheologie (NFLA) heb eenOverzicht van in Nederland geborgen vliegtuigen.

Hieronder enkele foto's van de plaats van de crash van een B 17. Duidelijk is te zien dat er nog kleurverschillen zijn in de sectie.

Markering van vliegtuigonderdelen:

Gevonden vliegtuigonderdelen, hoe klein ook, zijn bijna altijd te herleiden tot de vliegtuigfabrikant en van welk onderdeel van het vliegtuig het onderdeel afkomstig was. Er zijn bijvoorbeeld verschillen tussen fabrikanten in kleur, zowel binnen als buiten, verschillen in klinknagels, materiaal, onderdeelnummers, hardware, constructie en dergelijke verschillen. Ook is er munitie, banden (met verschillen in profiel en afmetingen), wapens, naamplaatjes, persoonlijke uitrusting etc. die van pas kunnen komen bij het onderzoeken van een type vliegtuig. Hier zijn enkele voorbeelden.

(Video) Major League__Top of the Ninth, Two Out...Wild Thing

 • Een "inspecteursstempel" op een stuk aluminium.

 • Een onderdeelnummer van een Republic P47 Thunderbolt straaljager. Onderdeelnummers kunnen snel worden herleid tot de fabrikant.

 • Een plaquette van het type brons. Typisch Engels en afkomstig uit een "gladde" tank van een Spitfire.

 • De naam van de fabrikant van een band. Afkomstig van een P47.

 • De maat van een band. Afkomstig van een P47.

 • loopvlak van de band. Typisch voor een Engelse flyer. Komt uit een Lancaster.

 • Versterkingen in een vliegtuigprofiel. Komt uit een B24 Liberator bommenwerper.

 • Engelse "Crown" en AM markeringen, Air Ministry, Department of Aviation Engels.

 • Britse munitie uit 1944.

 • Amerikaanse motorregistratie. Afgeleid van een Allison V12-motor uit een vroege P51 Mustang.

  (Video) Seal - Amazing (Victoria's secret) 1080p

 • Lager "Made in USA". Komt uit een Republic P47 Thunderbolt.

 • Gieterij van een aluminiumfabrikant "Alcoa".

 • De bekende "Army/Marine" (AN) accessoires. Gemaakt in de VS.

 • Riemen voor een zuurstoffles. Afkomstig van een United States Army Air Force (USAAF) P47.

 • Bondsadelaar met een hakenkruis op zijn voeten (niet zichtbaar).

Geborgen vliegtuigonderdelen:

Wings to Victory ontvangt regelmatig vliegtuigonderdelen van deVis in de zee Deze stukken bevatten veel zout, waardoor het materiaal zeer snel wordt aangetast zodra het aan de oppervlakte komt. Om de stukken te behouden, worden ze eerst schoongemaakt. Voor de kleinere onderdelen gebruiken we een spoelbak. De stukken worden in een aluminium container gevuld met water geplaatst. Door regelmatig het water te verversen en het zoutgehalte te meten, kun je zien wanneer objecten voldoende ontzilt zijn. Na droging wordt een speciale coating aangebracht en worden de onderdelen van het vliegtuig geconserveerd en eventueel voorbereid voor een tentoonstelling.

Lopende onderzoeken:

B-17 crash, 4 februari 1944, Noordzee

Op 4 februari 1944 werd de B-17 met het serienummer 42-37975 en de rompcode LD-U om 13.32 uur in Vlissingen beschoten door luchtafweergeschut op de terugweg van een missie naar Frankfurt. Enige tijd later stortte de bommenwerper bij Ouddorp in zee.

(Video) Ariana Grande, Victoria Monét - MONOPOLY (Official Video)

 • WtV-databaserapport
 • Zeitung:B17 42-37975 eindigde op zee
 • hulp briefAdriaan Caldwell

B-25 crash, 13 juni 1943, Westerschelde

Op 13 juni 1943 werd deze Mitchell neergeschoten. Het vliegtuig brak in tweeën boven de Westerschelde bij Vlissingen. Het staartstuk stortte neer in de Westerschelde, de rest van het vliegtuig op het vasteland. Drie bemanningsleden worden nog vermist, vermoedelijk achterin. Een deel van de staart is in 2011 gevonden in de Westerschelde.

Ongeval Ju52 en Oosterschelde?

Duikstichting De Roompot heeft mogelijk op een zeer diep punt in de Oosterschelde een wrak gevonden van een Duitse Junkers 52. Sterker nog, het lijkt te kloppen dat het een Junkers 52 is. Wings to Victory heeft een ooggetuigenverslag van de dagen in mei 1940 toen een JU52 werd neergeschoten boven de Oosterschelde. Eerst wordt geprobeerd vast te stellen of het vliegtuigtype correct is.

Onbekend vliegtuig in Wolphaartsdijk

Op landbouwgrond zijn veel stukken aluminium gevonden. Het moet duidelijk een Engels vliegtuig zijn. Er wordt onderzocht wat voor type vliegtuig het is.

onbekende rand

Wings to Victory krijgt regelmatig vragen over vliegtuigonderdelen. Het is voor ons altijd een uitdaging om erachter te komen van welk type vliegtuig het onderdeel afkomstig is. Soms is het zelfs mogelijk om op basis van de locatie en de informatie in de database te achterhalen om welk vliegtuig het gaat. Het is mogelijk dat zelfs de vermiste piloten op deze manier kunnen worden gevonden. Hoe bijzonder kan het zijn zoveel jaren na het ongeval! Tijdens het evenement in Lasloods kregen we de vraag of een lichtmetalen velg uit een vliegtuig afkomstig zou kunnen zijn. Na lang zoeken zijn we er nog steeds niet uit en willen we jullie hulp vragen. Het is een aluminium velg met de volgende teksten; : "HUIS TER HEIJDE", TEL 235" en "BEKKERS". De diameter van de velg is 45 cm. Het lijkt dus een Nederlandse fabrikant te zijn en we schatten dat het voor WO II is. Zo ja, een vliegtuig dan zou het uit een vrij groot vliegtuig het zou van een niet-vliegtuig kunnen zijn maar we zouden toch graag willen weten wie kan helpen of een idee heeft?

(Video) Journey - Don't Stop Believin' (Live 2009) [Official Video]

Videos

1. Buddhism For Beginners 2023 Full Audiobook (Buddhist - Buddha Books Free)
(Sam Siv)
2. 300 (2006) - This Is Sparta! Scene (1/5) | Movieclips
(Movieclips)
3. OVERNIGHT in HAUNTED WAVERLY HILLS: Evil Lives Forever (Full Series)
(OVERNIGHT)
4. Talk About Overcoming
(kh talks)
5. German secret technologies from World War II: HAUNEBU and VRIL!
(Theory All Inclusive)
6. Woke culture threatens academic freedom - Laurens Buijs
(Follow the Science)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 20/05/2023

Views: 6044

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.